Çiftlik HayvanlarıKoyun ırklarını sınıflandırırken çeşitli şekillerde sınıflandırmamız mümkündür. Verim özelliklerine göre ise koyun ırkları üç farklı...
Günümüzde birçok işletmede düzenli kayıtlar tutulmaktadır ve sığırlarda yaş tayini bu kayıtlara bakarak kolaylıkla yapılmaktadır....
Primer etkeni Mannheimia haemolytica, sekonder etkeni ise Pasteurella multocida bakterileridir. Karakteristik olarak bir yerden bir...
Normal koşullarda canlıların ağız florasında bulunan Actinobacillus lignieresii bakterisinin sebep olduğu baş ve boyun bölgesindeki yumuşak...
İnekler iyi bakıldığında, uygun ortam sağlandığında ve evcilleştirilmiş koşullarda yıl boyunca düzenli olarak östrus gösteren...
Buzağılarda ishaller, tüm buzağı hastalıklarının yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Yani buzağılarda en sık görülen hastalıkların başında...
Koyun ve keçi yetiştiriciliği ile ilgilenenlerin veya bu işe yeni başlayacak olanların en çok merak...
Hayvancılıkta ırkları, ırkların verim özellikleri ve damızlık kalitesi iyi bir üretim için oldukça önemlidir. Bu...
Antraks; sığırlarda şarbon olarak da bilinen hastalıktır. Hastalık bakteriyel bir hastalıktır. Etkeni; Bacillus antracis adı...
Günümüzde hayvansal gıdalara artan talep, son zamanlarda ki et fiyatları, köylü insanın geçim kaynaklarının azalması...
Çiçek koyunlarda sık görülen viral hastalıklardan birisidir. Koyun çiçeği hayvanda; yüksek ateş ve çiçek lezyonları...
Süt humması ineklerde doğumu takiben 24. ile 72. saatler arasda kanda iyonize kalsiyum düzeyi düşmesi...
Kaliteli ve ekonomik et, süt üretimi için beslenen çiftlik hayvanlarında maksimum verim elde edebilmek için...
Birçok çiftlik hayvanında olduğu gibi koyunlardada fiyatları etkileyen çok sayıda faktör vardır. Irkı, cinsiyeti, yaşı,...
Dünya’da hayvansal üretim faaliyetleri arasında koyun yetiştiriciliği önemli bir yere sahiptir. Koyunculuk, çayır ve otlakları...
Mandalar çok uzun yıllardır; et, süt ve çeki hayvanı olarak kullanılmıştır. Dünya’da önemli bir ekonomik...
Ketosiz; yüksek verimli süt ineklerinde (özellikle buzağılamadan sonra) sıkça görülen, genellikle subakut ve kronik seyirli...
Bu ırk adını Sakız Adası’ndan almaktadır. Yetiştirildiği bölgelerde Çeşme Koyunu ismi ilede bilinir. Çoğunlukla İstanbul’dan,...