Çiftlik HayvanlarıMandalar çok uzun yıllardır; et, süt ve çeki hayvanı olarak kullanılmıştır. Dünya’da önemli bir ekonomik...
Ketosiz; yüksek verimli süt ineklerinde (özellikle buzağılamadan sonra) sıkça görülen, genellikle subakut ve kronik seyirli...
Bu ırk adını Sakız Adası’ndan almaktadır. Yetiştirildiği bölgelerde Çeşme Koyunu ismi ilede bilinir. Çoğunlukla İstanbul’dan,...
Tüm Dünya’da başta et ve sütünden yararlanılan keçiler aynı zamanda tiftik, kaşmir ve deri ürünleri...
Etçi sığır ırkları olarak nitelendirilen ırklar; sadece et verimi yönünden geliştirilmiştir. Bu ırkların sütleri genellikle...
Ülkemizde yerli sığır ırkları dışında en çok bulunan kültür ırkları holstein, montofon ve simental ırklarıdır....
Mastitis özellikle süt verimi için kullanılan sığırlarda en sık görülen hastalıklardan birisidir. Önemi oldukça büyüktür....
Haflinger atı kökeni Avusturya’nın güney kısımlarındaki Alp dağlarına dayanır. Özellikle dayanıklılığı, süratli yürüyüşü, dağlık ve...
İnsanlar ile sığırların ilişkisi ilk çağlarda başlamıştır. Evcilleştirilen sığır insanların birçok ihtiyacında kullanılmıştır. Et ve...
Bu hastalık sığırlarda yavru atma, genital organ enfeksiyonları, inferlite ve verim kaybı ile kendisini gösteren,...
Manda yetiştiriciliği süt ve süt ürünleri üretimde sığır odaklı entansif yetiştiriciliğin artması ile beraber son...