Çiftlik HayvanlarıAntraks; sığırlarda şarbon olarak da bilinen hastalıktır. Hastalık bakteriyel bir hastalıktır. Etkeni; Bacillus antracis adı...
Günümüzde hayvansal gıdalara artan talep, son zamanlarda ki et fiyatları, köylü insanın geçim kaynaklarının azalması...
Çiçek koyunlarda sık görülen viral hastalıklardan birisidir. Koyun çiçeği hayvanda; yüksek ateş ve çiçek lezyonları...
Süt humması ineklerde doğumu takiben 24. ile 72. saatler arasda kanda iyonize kalsiyum düzeyi düşmesi...
Kaliteli ve ekonomik et, süt üretimi için beslenen çiftlik hayvanlarında maksimum verim elde edebilmek için...
Birçok çiftlik hayvanında olduğu gibi koyunlardada fiyatları etkileyen çok sayıda faktör vardır. Irkı, cinsiyeti, yaşı,...
Dünya’da hayvansal üretim faaliyetleri arasında koyun yetiştiriciliği önemli bir yere sahiptir. Koyunculuk, çayır ve otlakları...
Mandalar çok uzun yıllardır; et, süt ve çeki hayvanı olarak kullanılmıştır. Dünya’da önemli bir ekonomik...
Ketosiz; yüksek verimli süt ineklerinde (özellikle buzağılamadan sonra) sıkça görülen, genellikle subakut ve kronik seyirli...
Bu ırk adını Sakız Adası’ndan almaktadır. Yetiştirildiği bölgelerde Çeşme Koyunu ismi ilede bilinir. Çoğunlukla İstanbul’dan,...
Tüm Dünya’da başta et ve sütünden yararlanılan keçiler aynı zamanda tiftik, kaşmir ve deri ürünleri...
Etçi sığır ırkları olarak nitelendirilen ırklar; sadece et verimi yönünden geliştirilmiştir. Bu ırkların sütleri genellikle...
Ülkemizde yerli sığır ırkları dışında en çok bulunan kültür ırkları holstein, montofon ve simental ırklarıdır....
Mastitis özellikle süt verimi için kullanılan sığırlarda en sık görülen hastalıklardan birisidir. Önemi oldukça büyüktür....
Haflinger atı kökeni Avusturya’nın güney kısımlarındaki Alp dağlarına dayanır. Özellikle dayanıklılığı, süratli yürüyüşü, dağlık ve...
İnsanlar ile sığırların ilişkisi ilk çağlarda başlamıştır. Evcilleştirilen sığır insanların birçok ihtiyacında kullanılmıştır. Et ve...
Bu hastalık sığırlarda yavru atma, genital organ enfeksiyonları, inferlite ve verim kaybı ile kendisini gösteren,...
Manda yetiştiriciliği süt ve süt ürünleri üretimde sığır odaklı entansif yetiştiriciliğin artması ile beraber son...


ankara escort bayan escort ankara ankara escort keçiören escort