Kanatlı HastalıklarıKanatlılarda kolibasillozis; kısmen veya tamamen Escherichia coli‘nin neden olduğu lokalize veya sistemik hastalık durumlarına verilen...
Avian encephalomyelitis özellikle genç piliçlerde klinik belirtilere neden olan viral bir hastalıktır. Hastalık tüm yaşlardaki...
Kanatlılarda “Swollen Head Syndrome” yani kısaca SHS, solunum sistemini etkileyen ve bulaşıcı olan bir hastalıktır....
Kanatlılarda sık görülen hastalıklardan birisi olan trichomoniasis, kamçılı bir protozoa olan Trichomonas gallinae tarafından oluşturulur....
ILT hastalığı kanatlılarda solunum sistemi ile ilgili problemlere neden olan viral bir hastalıktır. Hastalığın etkeni...
CRD, Mycoplasma gallisepticum etkeninin neden olduğu başta solunum sistemi lezyonları ve belirtileri ile seyreden bir...
Koksidiyoz, Eimeria cinsi protozoonların neden olduğu ve primer olarak bağırsak sistemini etkileyen bir paraziter hastalıktır....
Gumboro, infeksiyöz bursal hastalığı olarakta adlandırılır ya da kısaca IBD olarak söylenir. Kanatlı hayvanlarda bursa...
Salmonella pullorum enfeksiyonu kanatlılarda yüksek morbidite ve mortalite ile seyreden hastalıklardan birisidir. Salmonella pullorum ile enfekte...
Kanatlılar çok şiddetli enfeksiyonlar ve mortalite oranları ile seyreden hastalıklardan birisi Newcastle Hastalığıdır. Viral bir...