Sığır HastalıklarıAntraks; sığırlarda şarbon olarak da bilinen hastalıktır. Hastalık bakteriyel bir hastalıktır. Etkeni; Bacillus antracis adı...
Süt humması ineklerde doğumu takiben 24. ile 72. saatler arasda kanda iyonize kalsiyum düzeyi düşmesi...
Ketosiz; yüksek verimli süt ineklerinde (özellikle buzağılamadan sonra) sıkça görülen, genellikle subakut ve kronik seyirli...
Bu hastalık sığırlarda yavru atma, genital organ enfeksiyonları, inferlite ve verim kaybı ile kendisini gösteren,...


ankara escort bayan escort ankara ankara escort keçiören escort