Sığır HastalıklarıKetosiz; yüksek verimli süt ineklerinde (özellikle buzağılamadan sonra) sıkça görülen, genellikle subakut ve kronik seyirli...
Bu hastalık sığırlarda yavru atma, genital organ enfeksiyonları, inferlite ve verim kaybı ile kendisini gösteren,...