Sığırlarda Aktinobasillozis Tedavisi

  • Çiftlik Hayvanları

    Sığırlarda ve Koyunlarda Aktinobasillozis Hastalığı

    Normal koşullarda canlıların ağız florasında bulunan Actinobacillus lignieresii bakterisinin sebep olduğu baş ve boyun bölgesindeki yumuşak dokuların, dil, dudak, farinx ve maxiller lenf yumrularının şişmesi, apseleşmesi, fistülleşmesi ve granulasyon dokusunun oluşumu ile karakterize kronik bir hastalıktır. Sığırlar ve koyunlarda oluşan apseler genelde…

Başa dön tuşu