Kanatlılarda Salmonella Pullorum Enfeksiyonu

Salmonella pullorum enfeksiyonu kanatlılarda yüksek morbidite ve mortalite ile seyreden hastalıklardan birisidir. Salmonella pullorum ile enfekte olan damızlık hayvanların yumurtalarından çıkan civcivlere vertikal yol ile bulaşmaktadır. Bu enfeksiyona civcivler duyarlıdır. Aynı zamanda kahverengi yumurtacılar, beyaz olanlara oranla daha duyarlıdır.

Etken Hakkında Bilgi

Enfeksiyonun etkeni Salmonella pullorum adı verilen bir bakteridir. Çok uzun süre kuluçka makinelerinde veya herhangi bir konakçı olmadan dış ortamda yaşayabilmekte ve enfekte etme özelliğini korumaktadır. Tüm dezenfektanlara karşı duyarlıdır. Özellikle fenol türevi dezenfektanlara karşı oldukça duyarlıdır. İntestinal kanal, karaciğer ve böbreğe affinite gösterir.

Bulaşma Nasıl Olur?

Tavuklar ve hindiler Salmonella pullorum’un doğal konakçılarıdır. Özellikle yumurta çıkımından sonraki ilk 48 saat bulaşma açısından oldukça önemlidir. Vertikal bulaşma önem taşır. Bunun dışında horizontal bulaşma ve vektörler aracılığı ile bulaşma da olabilir.

Enfekte olan kanatlı hayvanlar dışkıları ve diğer akıntıları ile ile etkeni saçarlar.

Hastalığın inkübasyon süresi 16 ila 21 gün arasında değişmektedir. Oldukça hızlı bir yayılma gösteren hastalıkta mortalite oranı %90’lara kadar çıkmaktadır. Hastalığı atlatan hayvanlar ömür boyunca taşıyıcı olarak kalırlar.

Belirtileri Nelerdir?

  • Civcivlerde ilk 48 saat içerisinde çok yüksek ölüm oranları
  • Halsizlik, beyaz renkte ishal, solunum sistemi ile ilgili problemler
  • Kloaka kısmında ishalden dolayı beyazımsı bulaşıklık
  • Sürüde homojenite bozukluğu
  • Hastalığı atlatan taşıyıcı kanatlılarda gelişme geriliği

Nekropsi Bulguları

  • Yumurta sarı kesesi normal olması gerekene göre civcivlerde büyüktür.
  • Karaciğer hipertrofiktir ve nekrotik noktalar görülür.
  • Böbreklerde ürat kristalleri vardır ve solgun görünümdedir.
  • Rektum içeriği ishal görünümdedir ve beyazımtrak renktedir.

Tanı Nasıl Konur?

Klinik belirtiler ve nekropsi bulguları şüphe uyandırır. Laboratuvarda ise EMB agar ve McKonkey agara ekimler yapılarak etken saptanır.

Korunma Yolları

Enfekte olan damızlıkların kesime sevk edilmesi gerekmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu