Kanatlı Hastalıkları

Kanatlı hayvanların hastalıkları, hastalıkların belirtileri, tanı yöntemleri, tedavi ve korunma seçenekleri.

 • Kanatlı Hayvanlarda Adenovirus Enfeksiyonları

  Kanatlılarda adenovirüs, inklüzyon cisimcikli hepatitis ismi verilen soruna sebep olmaktadır. İnklüzyon cisimcikli hepatitis, genellikle şiddetli anemi ile birlikte akut ölümle karakterize bir kanatlı hayvan hastalığıdır. Bu hastalığa bağlı salgınlarda farklı virüs serotipleri izole edilmiştir. Fakat etkenler sağlıklı tavuklardan da izole…

 • Kuşlarda Bakteri ve Mantar Kaynaklı Deri Enfeksiyonları

  Kuşlarda deri enfeksiyonları ile oldukça sık olarak karşılaşmaktayız. Çeşitli mikroorganizmalar deri enfeksiyonlarına neden olabilmektedir. Bakteri ve mantar kaynaklı deri enfeksiyonları yine sık gördüğümüz enfeksiyonlar arasındadır. Bunu dışında virüs ve parazit kaynaklı enfeksiyonlarda söz konusudur. Bakteri ve mantar kaynaklı deri enfeksiyonları…

 • Tavuklarda ve Diğer Kanatlılarda Çiçek Hastalığı

  Çiçek hastalığı tavuklarda ve diğer kanatlılarda sık görülen enfeksiyöz hastalıklardan birisidir. Aynı zamanda kanatlı pox virus enfeksiyonu olarak bilinir. Hastalık ağız boşluğu ve çevresi ile üst solunum yollarında görülen nekrotik ve difterik lezyonlar ve yine deride siğil benzeri lezyonlar ile…

 • Kanatlılarda Escherichia Coli Enfeksiyonları (Kolibasillozis)

  Kanatlılarda kolibasillozis; kısmen veya tamamen Escherichia coli‘nin neden olduğu lokalize veya sistemik hastalık durumlarına verilen isimdir. Bu hastalık; koliseptisemi, koligranuloma, peritonitis, airsacculitis, sarı kese yangısı, cellulitis, swolen head syndrome gibi hastalık tablolarını kapsar. Tüm bu hastalıklar kanatlılarda ciddi sorunlara ve…

 • Kanatlılarda Avian Encephalomyelitis (Epidemik Tremor)

  Avian encephalomyelitis özellikle genç piliçlerde klinik belirtilere neden olan viral bir hastalıktır. Hastalık tüm yaşlardaki tavuklarda görülebilir. Lakin belirtiler genellikle genç civcivlerde ve piliçlerde görülür. Tavuklarda daha sık görülmesine rağmen son zamanlarda hindilerdede görülmeye başlamıştır. Bu hastalık ilk olarak 1932…

 • Kanatlılarda SHS (Kafa Şişmesi Sendromu)

  Kanatlılarda “Swollen Head Syndrome” yani kısaca SHS, solunum sistemini etkileyen ve bulaşıcı olan bir hastalıktır. Özellikle broiler piliçlerde ve etçi damızlıklarda daha sık görülür. Yumurtacı tavuklarda görülme sıklığı daha azdır. Bu hastalıkta belirtiler broiler piliçlerde genellikle 3-4 haftalık yaşlarda ortaya…

 • Kanatlı Trichomonas Enfeksiyonu (Pamukçuk Hastalığı)

  Kanatlılarda sık görülen hastalıklardan birisi olan trichomoniasis, kamçılı bir protozoa olan Trichomonas gallinae tarafından oluşturulur. Bu hastalığa halk arasında pamuk, pamukçuk gibi isimlerde verilmektedir. Daha önceleri güvercin ve kumrularda hastalığa neden olan etken Trichomonas columbae olarak adlandırılmaktaydı. Fakat son değişiklikler…

 • Kanatlılarda ILT (Enfeksiyöz Laringotrachetis)

  ILT hastalığı kanatlılarda solunum sistemi ile ilgili problemlere neden olan viral bir hastalıktır. Hastalığın etkeni herpes virüstür. Kanatlı yetiştiriciliğinin yoğun olduğu birçok bölgede görülebilir. Enfekte olan kanatlılar ile virüs kolayca yayılır ve bulaşır. Aynı zamanda enfekte olan kanatlıların akıntıları ile…

 • Kanatlılarda CRD (Kronik Solunum Sistemi Enfeksiyonu)

  CRD, Mycoplasma gallisepticum etkeninin neden olduğu başta solunum sistemi lezyonları ve belirtileri ile seyreden bir hastalıktır. Hemen hemen her yaştaki kanatlılarda görülebilmesine rağmen büyüme dönemindeki kanatlılarda bu enfeksiyon daha fazla görülmektedir. Etken solunum sistemi üzerine etkiler gösterir, fakat hastalık sekonder…

 • Tavuklarda Koksidiyoz Hastalığı

  Koksidiyoz, Eimeria cinsi protozoonların neden olduğu ve primer olarak bağırsak sistemini etkileyen bir paraziter hastalıktır. Çok yüksek morbidite özelliğine sahip olan etkenler sürüde ciddi problemlere, ölümlere ve verim kaybına neden olur. Genç olan hayvanlar enfeksiyona karşı daha duyarlıdır. Tavuklarda özellikle…

Başa dön tuşu