2022 Veteriner Ücret Tarifesi, Muayene ve Tedavi Fiyatları

Veteriner ücret tarifesi ve veterinerlerin uygulayacakları fiyat politikaları her ilin bağlı bulunduğu Veteriner Hekimler Odası tarafından yıl başında belirlenmektedir ve hayvan sağlığı alanında faaliyet gösteren veteriner muayenehaneleri, veteriner klinik ve poliklinikleri ile hayvan hastaneleri bu fiyatlara uymaktadır. 2022 yılı için uygulanacak olan asgari ücret tarifeleri de belirlenmiştir. Kedi, köpek başta olmak üzere evcil hayvanların muayene, tanı yöntemleri, testleri, aşıları, iç ile dış parazit uygulamaları ve ameliyatları ile ilgili fiyatlar detaylı olarak belirlenmiştir.

Hayvan sağlığı alanında faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlar bu asgari ücret tarifesine uymak zorundadır. Veteriner Hekimler Odası’nın belirlemiş olduğu tarife asgari ücret tarifesidir. Yani bu fiyatların üstünde bir fiyat ile uygulama yapmak kliniklerin ve hayvan hastanelerinin inisiyatifindedir. Bir kedi veya köpek sahibinin veteriner hekim ziyaretinde sıklıkla karşılaşacağı durumlar ve bu durumlara ait asgari ücret tarifelerini sizler için derledik. Listede yer almayan durumlar için aşağıdaki yorum bölümünden bilgi talep edebilirsiniz.

2022 Veteriner Fiyatları

Veteriner hekimlerin hasta muayene, tanı ve tedavi sırasında kullandıkları birçok yöntem ve uygulama söz konusudur. Kliniğe kabul ve muayene aşamasından sonra tanı ve tedavi için birçok laboratuvar testi, radyolojik test, medikal tedavi seçenekleri ve ameliyatlar söz konusu olabilmektedir. Kedi ve köpeklere için yapılan uygulamalar ve fiyat listelerini maddeler halinde sizler ile paylaşacağız.

2022 Veteriner Muayene Ücretleri

Kedi, köpek, papağan, hamster, muhabbet kuşu, tavşan, ginepig ve diğer evcil hayvanların rutin kontrol veya herhangi bir sorundan dolayı kliniğe başvurduklarında uygulanan genel muayene ücretini kapsamaktadır. Muayene sonrasında veteriner hekim ilave tanı yöntemleri isteyebilir veya tedaviye geçebilir.

 • Kedi Muayene Ücreti 2022 : 150 TL
 • Köpek Muayene Ücreti 2022 : 150 TL
 • Çalışma Saatleri Dışında Kedi ve Köpek Muayenesi : 300 TL
 • Kontrol Muayenesi : 90 TL
 • Evde Muayene (Yol Ücreti Hariç) : 250 TL
 • Kafes Kuşları Muayene Ücreti 2022 : 100 TL
 • Sürüngen Hayvanlar Muayene Ücreti 2022 : 100 TL
 • Kemirgen Hayvanlar Muayene Ücreti 2022 : 100 TL
 • Egzotik Yaban Hayvanı Muayene Ücreti : 200 TL

2022 Kedi ve Köpek Aşı Fiyatları

Kedi ve köpeklerin sağlıklarının korunması ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi için aşılama oldukça önemlidir. Kedi ve köpeklere uygulanan çeşitli rutin aşılar vardır. Aşılar genellikle yavruluk döneminde biraz daha yoğun olarak uygulanmakta ve ilerleyen yaşlarda tekrar dozları yapılmaktadır. Kedi ve köpeklerde kullanılan başlıca aşılar ve bu aşıların 2022 yılı fiyatları aşağıdaki gibidir.

 • Kedi Karma Aşı Fiyatı 2022 : 175 TL
 • Kedi Kuduz Aşısı Fiyatı 2022 : 175 TL
 • Köpek Karma Aşı Fiyatı 2022 : 175 TL
 • Köpek Kuduz Aşısı Fiyatı 2022 : 175 TL
 • Köpek Kuduz ve Karma Kombine Aşı Fiyatı 2022 : 300 TL
 • Kedi ve Köpek Mantar Aşısı Fiyatları 2022 : 250 TL
 • Köpek Corona Virüs Aşısı Fiyatı 2022 : 175 TL
 • Köpek B.Bronchiseptica Aşısı: 250 TL
 • Köpek Lyme Aşısı Fiyatı 2022 : 250 TL
 • Kedi ve Köpek Tetanoz Aşısı : 250 TL
 • Kedi Lösemi Virüs Aşısı Fiyatı 2022 : 175 TL
 • Kedi FIV Aşısı Ücreti 2022 : 250 TL

2022 Kedi ve Köpek İç ve Dış Parazit Uygulaması Ücretleri

Kedi ve köpeklerde aşılar kadar iç ve dış parazit uygulamaları da önemlidir. Kedi ve köpekler yavruluk döneminden itibaren her zaman bu risk ile karşı karşıyadır. Bu problemlerin önüne geçilebilmesi için veteriner hekimin önerdiği aralıklar ile düzenli olarak iç ve dış parazit uygulamalarının yapılması gerekmektedir. Kedi ve köpeklerde iç parazitler tablet, enjektabl veya damlatma tarzında uygulanabilir. Dış parazit uygulamaları ise genellikle ense damlası şeklinde yapılmaktadır.

 • Kedi İç Parazit Uygulaması (Oral) Fiyatı : 75 TL
 • Kedi İç Parazit Uygulaması (Enjetabl) Fiyatı : 85 TL
 • Kedi Dış Parazit Uygulaması Fiyatı : 75 TL
 • Köpek İç Parazit Uygulaması (Oral) Fiyatı : 75 – 150 TL
 • Köpek İç Parazit Uygulaması (Enjetabl) Fiyatı : 85 – 150 TL
 • Köpek Dış Parazit Uygulaması Fiyatı : 75 – 120 TL
 • Kedi Damlatma İç Parazit Uygulaması Fiyatı : 100 – 150 TL
 • Kedi Damlatma İç ve Dış Parazit Uygulaması : 160 – 175 TL
 • Köpek Damlatma İç ve Dış Parazit Uygulaması : 175 – 230 TL

Kedi ve Köpeklerde Sıklıkla Kullanılan Klinik İşlemler ve Fiyat Listesi 2022

Kedi ve köpeklerde muayene sonrasında herhangi bir sorun veya bulgu tespit edilirse çeşitli klinik işlemler uygulanmaktadır. Aslında bu oldukça kapsamlı bir konudur ve yapılan her işlemi buraya yazmamıza imkan yoktur. Fakat kedi, köpek ve diğer evcil hayvanlarda oldukça yaygın olarak kullanılan bazı klinik işlemler ve bu işlemlerin 2022 yılı için yaklaşık uygulama fiyatlarını sizler ile paylaşacağız.

 • Kedi ve Köpek Oral İlaç Uygulaması Fiyatı 2022 : 40 TL
 • Kedi ve Köpek Deri Altı Enjeksiyon Fiyatı 2022 : 45 TL
 • Kedi ve Köpek Kas İçi Enjeksiyon Fiyatı 2022 : 50 TL
 • Kedi ve Köpek Damar İçi Enjeksiyon Fiyatı : 90 TL
 • Kedi ve Köpek Basit Yara Temizliği Ücreti : 120 TL
 • Kedi ve Köpek Komplike Yara Temizliği Ücreti : 260 TL
 • Kedi ve Köpek Pansuman Ücreti : 120 TL
 • Schirmer Gözyaşı Testi Ücreti : 150 TL
 • Kedi ve Köpek Ayaktan Yabancı Cisim Çıkarma : 235 – 350 TL
 • Kedi ve Köpek Kulak Muayenesi Ücreti : 165 TL
 • Kedi ve Köpek Kulaktan Yabancı Cisim Çıkarma : 220 TL
 • Kedi ve Köpek Lavman Uygulaması Fiyatı : 175 TL
 • Kedi ve Köpek Mide Sondası Uygulaması : 260 – 420 TL
 • Anal Keselerin Temizlenmesi Ücreti : 125 – 200 TL
 • Kan Transfüzyonu Ücreti : 455 TL
 • İntravenöz Sıvı Tedavisi Ücreti : 100 TL
 • Subkutan Sıvı Tedavisi Fiyatı : 75 TL
 • Anjiokat Uygulama Fiyatı : 100 TL

Veteriner Laboratuvar İşlemleri Fiyat Listesi 2022

Hastalıkların tanısının konulması, hastalığın şiddetinin belirlenmesi, tedavi stratejisinin oluşturulması için laboratuvar testleri oldukça önemlidir. Kedi ve köpeklerde de laboratuvar testlerine sıklıkla başvurulur. Kedi ve köpeklerde en sık kullanılan laboratuvar testleri ve bunların 2022 yılı için ücretleri aşağıda belirlenmiştir.

 • Kedi ve Köpek Kan Alım Ücreti : 90 TL
 • Serum Biyokimyasal Testleri (Her Parametre İçin) : 75 TL
 • Kedi ve Köpek Tam Kan Sayımı Ücreti : 175 TL
 • Eritrosit Sayımı : 110 TL
 • Lökosit Sayımı : 110 TL
 • Hemoglobin : 90 TL
 • Kan Gazı Testi Ücreti : 225 TL
 • Hematokrit Testi Ücreti : 100 TL
 • Total Protein Miktarı : 100 TL
 • Trombosit Sayısının Belirlenmesi : 100 TL
 • Formül Lökosit Testi : 100 TL
 • Sitolojik Muayene : 195 TL
 • Mantar Muayenesi : 200 TL
 • Dışkı Muayenesi : 120 TL
 • Deri Kazıntısı Muayenesi : 120 TL
 • Total İdrar Muayenesi : 175 TL
 • Kuduz Kan Titrasyon Testi : 2500 TL

2022 Kedi ve Köpek Röntgen, Ultrason ve EKG Ücretleri

Hastalıkların tanısın konulmasında çeşitli tanı yöntemleri sıklıkla kullanılmaktadır. Bunlar arasında röntgen, ultrason, EKG, MR, CT gibi yöntemler öncelikli olarak sayılabilir.

 • Kedi ve Köpeklerde Röntgen Fiyatı : 150 TL
 • Kedi ve Köpeklerde Ultrason Fiyatları : 300 – 700 TL
 • Kedi ve Köpeklerde Endoskopik Muayene : 1000 TL
 • Kedi ve Köpeklerde EKG Ücreti : 250 TL
 • Kedi ve Köpeklerde MR Fiyatları : 1500 TL
 • Kedi ve Köpeklerde CT Fiyatları : 1500 TL

2022 Kedi ve Köpek Ameliyat Fiyatları

Çeşitli sağlık sorunları ve acil müdahale gerektiren konular ile ilgili olarak kedi ve köpeklerde operasyonlara ve cerrahi yöntemlere sıklıkla başvurulmaktadır. Kedi ve köpeklerde sıklıkla yapılan bazı ameliyatlar ve bu ameliyatların 2022 yılı için yaklaşık ücretleri aşağıda verilmiştir.

 • Kedi ve Köpek Gaz Anestezi Ücreti : 300 TL
 • Enjektabl Anestezi Fiyatı : 250 – 340 TL
 • Lokal Anestezi Fiyatı : 120 TL
 • Sedasyon Fiyatı : 160 – 225 TL
 • Erkek Kedi Kısırlaştırma Ücreti 2022 : 900 TL
 • Erkek Köpek Kısırlaştırma Ücreti 2022 : 1100 – 1500 TL
 • Dişi Kedi Kısırlaştırma Fiyatı : 1250 TL
 • Dişi Köpek Kısırlaştırma Fiyatı : 1600 – 2000 TL
 • Kedi Sezaryen Ücreti : 1500 TL
 • Köpek Sezaryen ÜCreti : 1500 – 2500 TL
 • Prolapsus Vagina Operasyonu : 1500 – 1750 TL
 • Pyometra Operasyonu : 1500 – 2500 TL
 • Meme Tümörü Operasyonu : 1500 – 2500 TL
 • Ekstremite Amputasyonu Operasyonu : 1250 – 2000 TL
 • Kuyruk Amputasyonu Operasyonu : 900 – 1500 TL
 • Kedi ve Köpek Katarkt Operasyonu Ücreti : 2000 – 3500 TL
 • Eksternal Fiksasyon ile Kırık Operasyonu: 2000 – 3000 TL
 • Kalça Çıkığı Operasyonu: 750-1200 TL
 • Çapraz Bağ Kopuğu Operasyonu: 1000-1500 TL
 • Patella Çıkığı Operasyonu : 2000 – 2500 TL
 • Özofagotomi Operasyonu : 1500 – 2250 TL
 • Gastrotomi Operasyonu : 1750 – 2250 TL
 • Enterotomi Operasyonu Ücreti : 1750 – 2250 TL
 • Rektum Prolapsusu Operasyonu : 1750 – 2250 TL

Yukarıda vermiş olduğumuz fiyat listesi İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Ankara Veteriner Hekimler Odası ve İzmir Veteriner Hekimler Odası’nın yayınlamış olduğu veteriner hekim asgari ücret tarifeleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu listede yer almayan uygulamak hakkında bilgi almak için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz.

İlgili Makaleler

9 Yorum

  1. Merhaba, kullanılacak olan ilaçlara, bu ilaçların dozuna ve kullanım süresine göre fiyat oldukça değişken olabilmektedir. Bu nedenle net olarak bir rakam vermemiz mümkün değildir.

 1. Kedime antihistamin yapıldı. Bir klinik 50 TL istedi. Diğeri hayvan hastanesiydi 320 TL istedi. Bunun taban fiyatı 50 TL ise tavan fiyatının sınırı yok mu? Üstelik fiyat bilgisi vermeden yapıldıktan sonra söylenmesi ne derece etik? Basit bir antihistamin ne kadar pahalı olabilir? Bu kurumu şikayet etmek istiyorum. Haksız kazanç ve dolandırıcılık olmuyor mu? Merak ediyorum. Klinikler istedikleri fiyatı talep edebilirler mi? Yoksa bunun belli bir sınırı var mı? Yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Merhaba Tülay hanım, Veteriner Hekimler Odası asgari ücret tarifesini belirlemektedir. Yani alınması gereken en az ücreti belirlemektedir. Bunun üzerinde ücret talep etmek ise klinik veya hayvan hastanesinin kendi inisiyatifine bağlıdır. Yani herhangi bir sınır bulunmamaktadır. Bizim bu konuda yapabileceğimiz yorum budur.

 2. Ne kadar çok pahalı bu veteriner ücretleri… Sokakta yaralı bir hayvan bulsan tedavi ettiremeyeceksin! Vicdan merhamet kalmamış, her şey para… Lanet olsun bu insanlara…

 3. Biraz vicdan, biraz merhamet, bu canlar üzerinden para kazanılmamalı. Bu kadar pahalı olmamalı ki hayvanlar da sağlıklı acı çekmeden yaşayabilsin. Para varsa tedavi var, para yoksa ölsün acı çeke çeke. Böyle ticaret olmaz olsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu