İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları

Hastalıkların kontrolü ve bulaşmasının engellenmesi amacı ile bazı hayvan hastalıkları “İhbarı Mecburi Hastalıklar” sınıfında yer almaktadır. Bu hastalıkların listesi Bakanlık tarafından yayınlanmakta ve bildirilmektedir. Bu hastalıkların teşhisi sonucunda Bakanlığa bilgi verilmesi zorunludur. Bu kapsamda yer alan hastalıklar çok bulaşıcı ve ölüm oranları yüksek, aynı zamanda zoonoz (hayvanlardan insanlara bulaşabilen) karakterde yer alan hastalıklardır. Her ülke belirli hastalıkları bu kapsamda tutmaktadır. Ülkemizde de ihbarı mecburi olan hastalıkların listesi aşağıda yer almaktadır.

Memeli Hayvanların İhbarı Mecburi Hastalıkları

 • Şap (FMD)
 • Sığır Brusellozu
 • Sığır Tüberkülozu
 • Kuduz
 • Mavi Dil
 • Sığır Vebası
 • Sığırların Süngerimsi Beyin Hastalığı (BSE)
 • Koyun ve Keçi Brusellozu
 • Koyun ve Keçi Vebası (PPR)
 • Koyun ve Keçi Çiçeği
 • Şarbon (Antraks)
 • Scrapie
 • Ruam (Mankafa)
 • Durin (At Frengisi)
 • Atların İnfeksiyöz Anemisi
 • Equine Encephalomyelitis
 • Afrika At Vebası
 • Afrika Domuz Vebası
 • Klasik Domuz Vebası
 • Domuzların Veziküler Hastalığı
 • Küçük Kovan Kurdu (Aethina tumida)
 • Kedilerin Süngerimsi Beyin Hastalığı (FSE)
 • Sığırların Nodüler Ekzantemi (Lumpy Skin)
 • Bulaşıcı Stomatitis (Veziküler Stomatitis)
 • Rift Vadisi Humması
 • Bulaşıcı Sığır Plöropnömonisi (Contagious Bovine Pleuropneumonia)
 • Enzootik Sığır Löykozu
 • Geyiklerin Epizootik Hemorajik Hastalığı (EHD)

Kanatlı Hayvanların İhbarı Mecburi Hastalıkları

 • Tavuk Vebası (Avian İnfluenza)
 • Yalancı Tavuk Vebası (Newcastle Disease)
 • Pullorum
 • Kanatlı Tifosu (Tavuk Tifosu)

Arıların İhbarı Mecburi Hastalıkları

 • Arıların Amerikan Yavru Çürüklüğü
 • Tropilaelaps Akarı (Tropilaelaps mite)

Su Hayvanlarının İhbarı Mecburi Hastalıkları

 • Epizootik Hematopoetik Nekroz (Epizootic Haematopoietic Necrosis)
 • Epizootik Ülseratif Sendrom (Epizootic Ulcerative Syndrome)
 • Viral Hemorajik Septisemi (VHS)
 • Beyaz Benek Hastalığı (White Spot Disease)
 • Sarıbaş Hastalığı (Yellowhead Disease)
 • Taura Sendromu (Taura Syndrome)
 • Balıkların Enfeksiyöz Hematopoetik Nekrozisi (IHN)
 • Enfeksiyöz Somon Anemisi (Infectious Salmon Anaemia)
 • Perkinsus marinus Enfeksiyonu (Infection with Perkinsus marinus)
 • Microcytos mackini Enfeksiyonu (Infection with Microcytos mackini)
 • Marteilia refringens Enfeksiyonu (Infection with Marteilia refringens)
 • Bonamia ostreae Enfeksiyonu (Infection with Bonamia ostreae)
 • Bonamia exitiosa Enfeksiyonu (Infection with Bonamia exitiosa)
 • Koi Herpes Virus Hastalığı (Koi Herpes Virus Disease)
 • Sazanların Bahar Viremisi (Spring Viraemia of Carp)(SVC)
 • Kerevit Vebası (Crayfish Plague)
 • Bakteriyel Böbrek Hastalığı (Bakterial Kidney Disease)(BKD)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu