Kedi ve Köpeklerde Kullanılan Antibiyotikler

Kedi ve köpeklerde bulaşıcı ve enfeksiyöz hastalıkların tedavisinde antibiyotikler yaygın olarak kullanılmaktadır. Antibiyotikler uygun zamanlarda, doğru şekilde ve dozda kullanıldıkları takdirde oldukça önemli ve hayat kurtarıcı ilaçlardır. Canlılarda hastalıklar birçok sebep ile ortaya çıkabilir. Virüsler, bakteriler, parazitler, mantarlar hastalıklara sebep olan başlıca mikroorganizmalardır. Özellikle bakteri kaynaklı hastalıkların tedavisinde antibiyotikler oldukça önemlidir. Diğer mikroorganizmalardan kaynaklı enfeksiyonlarda da bazen direk etkisinden faydalanmak için bazense ikincil bakteriyel enfeksiyonları önlemek için kullanılabilir.

Antibiyotik kullanımı yaşam ve gelecek açısından oldukça önemlidir. Hastalıkları önlemek ve tedavi etmek için yaygın olarak kullanılır ve etkilidir. Fakat antibiyotiklerin kesinlikle doğru şekilde kullanılması gerekir. Bu nedenle bir kedi veya köpeğe antibiyotik kullanılması gerektiğinin kararını mutlaka bir veteriner hekim vermelidir. Aynı zamanda antibiyotiğin türü, kullanım şekli, süresi ve dozu da veteriner hekimin önereceği şekilde olmalıdır.

Kedi ve Köpeklerde Kullanılan Antibiyotik Türleri

Antibiyotikler çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır. Dünya’da kullanılan antibiyotikler birçok farklı türe ayrılır. Bunlardan önemli olanlar ve evcil hayvanlarda da yaygın olarak kullanılanlar aşağıdaki gibidir.

 • Aminoglikozitler
 • Sefamisinler
 • Sefalosporinler
 • Makrolidler
 • Penisilinler
 • Sülfonamidler
 • Tetrasiklinler
 • Kinolonlar

Kullanılan antibiyotiklerinden bazıları geniş spektrumludur, yani genel olarak tüm bakteriyel enfeksiyonlarla savaşmak için kullanılabilirler. Diğer bir grup ise daha spesifik hastalıkları hedef alır ve dar spektrumlu antibiyotikler olarak adlandırılır.

Kedi ve Köpeklerde Antibiyotik Kullanımı İlkeleri

Antibiyotiklerin hastalıklarla mücadelede etkili bir şekilde kullanımı ve tedavi sağlaması aşağıdaki dört ilkeye dayanmaktadır.

 1. Hastalığa neden olan etkenin teşhis edilip belirlenmesi ve ardından uygun antibiyotik tedavisi ve ilacının seçilmesi.
 2. Önceden belirlenmiş bir süre boyunca belirli aralıklar antibiyotik uygulanması.
 3. Dozajın oranı, aralıkları ve uygulama yönteminin seçilmesi.
 4. Hayvanların hastalığa yeniden yakalanma şanslarını ve hastalıkla ilişkili herhangi bir semptomu azaltmak için tedavinin kullanılması.

Antibiyotik Direnci

Antibiyotiklerin doğru zamanlarda, doğru şekilde kullanımlarının oldukça önemli olduğunu söylemiştik. Bu konu özellikle antibiyotik direncinin oluşmasını önlemek açısından çok önemlidir. Piyasada bulunan ve kullanılan mevcut antibiyotiklere dirençli olduğu kanıtlanan bakteriler çok endişe vericidir. Antibiyotik direnci şekillendiğinde, daha önce durumun tedavisinde başarılı olan ilaçlar artık etkili olmaz.

Antibiyotik direncinin ortaya çıkması bu antibiyotiğin artık tam anlamı ile tedavi etmediğini, yeni ilaçların geliştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Reçete edilen antibiyotik uygulandığında ve talimatlara uyulduğunda antibiyotikler çok daha uzun süre başarılı şekilde kullanılacak ve antibiyotik direncinin ortaya çıkma riski azalacaktır.

Kedi ve Köpek Antibiyotikleri

Kedi ve köpeklerde çeşitli antibiyotikler kullanılabilmektedir. Burada önemli olan hastalığın türünü, hastalığa neden olan mikroorganizmanın türünü ve bunun sonucunda uygun antibiyotiğin belirlenmesini sağlamaktır. Bu amaç ile eğer mümkünse antibiyogram testi yapmak gerekir. Antibiyogram testi ile mevcut enfeksiyona karşı en etkili olan ve en başarılı antibiyotik belirlenebilir.

Kedi ve Köpeklerde Doksisiklin

Doksisiklin, bazı enfeksiyöz hayvan hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan tetrasiklin antibiyotik grubunun da yer alan bir antibiyotiktir. Hem kedi hem de köpeklerde birçok farklı enfeksiyon için kullanılabilen geniş spektrumlu bir ilaçtır. Kedi ve köpekler için oldukça önemlidir. Çünkü önemli bazı hastalıkların tedavisinde bu antibiyotik kullanılmaktadır.

 • Ehrlichiosis (kene kaynaklı bir hastalık)
 • Rocky Mountain benekli ateşi (kene kaynaklı bir hastalık)
 • Anaplasma (kene kaynaklı bir hastalık)
 • Lyme hastalığı (bakteriyel bir hastalık)
 • Leptospirosis (bakteriyel bir hastalık)
 • Kalp kurdu hastalığı (paraziter bir hastalık)
 • Toksoplazmoz (paraziter bir hastalık)
 • Mikoplazma enfeksiyonları
 • Klamidya enfeksiyonları
 • Şiddetli solunum yolu enfeksiyonları
 • Şiddetli idrar yolu enfeksiyonları
 • Enfekte yaralar

Kedi ve Köpeklerde Sefpodoksim

Bu antibiyotik, kedi ve köpeklerde bakteriyel hastalıkları tedavi etmek için yaygın olarak kullanılır. Bakterisidal olan geniş spektrumlu bir antibiyotiktir, yani bakterilerin çeşitli yapılarına zarar verek direk olarak ölmesini sağlar. Başlıca etkili olduğu türler aşağıdaki gibidir.

 • Stafilokok türleri 
 • Pastörella türleri 
 • Streptokok canis 
 • Escherichia coli

Kedi ve Köpeklerde Metronidazol

Bu yaygın olarak kullanılan ve güçlü antibiyotik ilaç, kedi ve köpeklerde özellikle kalın bağırsak iltihabı ve protozoal enfeksiyonlar gibi durumları tedavi etmek için kullanılır. Enfeksiyona neden olan mikroorganizmalarda DNA’nın yok edilmesi ve tekrar üretilmesinin önlenmesi mantığıyla çalışır . Köpeklerde ishal ve diğer birçok mide, bağırsak rahatsızlığını tedavi etmek içinde kullanılabilir. Kedi ve köpeklerin metronidazol kullanımının nadirde olsa yan etkileri olabilir. Tüm antibiyotiklerde olduğu gibi bu antibiyotikte de veteriner hekim önerisi ve tavsiyesi ile uygulama yapılmalıdır. Yan etkiler arasında kusma, salya akması, iştahsızlık, uyuşukluk ve idrara çıkma değişiklikleri gibi hafif semptomlar sayılabilir.

Kedi ve Köpeklerde Enrofloksasin

Hem köpeklerde hem de kedilerde bakteriyel enfeksiyonları hedef almak için kullanılan bir antibiyotik türüdür. Hem gram negatif hem de gram pozitif bakterilerle mücadelede etkilidir. Bu etken madde florokinolon sınıfında yer alır. Özellikle etkili olduğu mikroorganizmalar ve mikroorganizma grupları aşağıdaki gibidir.

 • Escherichia coli
 • Salmonella 
 • Pseudomonas 
 • Stafilokok
 • Mikoplazma

Tüm dünyada kullanılan yukarıda saydığımız antibiyotikler (etken maddeler) dışında kullanılan onlarca farklı antibiyotik vardır. Amoksisilin, Ampisilin, Sefadroksil, Sefoksitin, Azitromisin, Eritromisin, Klindamisin, Linkomisin, Oksitetrasiklin, Kloramfenikol, Amikasin, Gentamisin, Neomisin, Flukloksasilin, Rifamisin, Trimetoprim, Ketokonazol, Nevirapin evcil hayvanlarda kullanılan antibiyotiklerden bazılarıdır.

Hastalığa, bakteri veya mikroorganizma türüne, hayvanın türüne, yaşına ve genel sağlık durumuna göre farklı antibiyotiklerin, farklı dozlarda kullanılması gerekir. Antibiyotik kullanımı oldukça dikkat edilmesi bir süreçtir. Bu nedenle tekrar söylemek istiyoruz, veteriner hekimin bilgisi olmadan kesinlikle antibiyotik kullanılmamalıdır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu