Veteriner Hekimlerin İş Olanakları ve Maaşları

Veteriner hekimlerin birçok farklı alanda çalışma olanağı vardır. Sizlere veteriner hekimlerin çalışma alanlarından bahsedeceğiz. Buna geçmeden önce veteriner hekimlik hakkında biraz bilgi verelim. Veteriner hekimlik mesleği hem hayvan sağlığı hem de insan sağlığı açısından oldukça önemli bir meslektir. İlk olarak “Veteriner hekim kimdir?” bu sorumuza cevap verelim. Veteriner hekim; dünyadaki tüm hayvan türlerinin bakımı, sağlığı ve beslenmesi ile ilgilenen, hayvanların sağlığını korumak için önlemler alan, hastalıkların tanısını koyup tedavisini belirleyen, hayvanların üremeleri ve bakımları ile ilgilenen; aynı zamanda gıda hijyeni ve teknolojisi alanında faaliyet gösteren üniversitelerin Veteriner Fakültesinden lisans derecesinde mezun olmuş kişilerdir.

Veteriner hekimlerin çalışma alanı oldukça geniştir. Yukarıda vermiş olduğumuz tanımdaki çalışma alanları dışında birçok farklı çalışma alanı vardır. Zaten pet hayvanları, çiftlik hayvanları, kanatlı hayvanlar, vahşi hayvanlar, su canlıları gibi birçok ana alan vardır. Bu ana alanlar dışında birçok farklı alan mevcuttur. Sadece çiftlik hayvanlarını (sığır, koyun, keçi, at, domuz vb.) bile ele aldığımızda onlarca hatta yüzlerce farklı alt alan vardır. Bu nedenle çalışma alanları oldukça zengindir. Başarılı bir veteriner hekim olmak için en önemli unsur; bir alanda uzmanlaşmak ve bir alana yoğunlaşmaktır. Bunu sadece hayvan sağlığı olarak düşünmemek gerekir. Gıda hijyeni ve güvenliği, ilaç ve aşı sektörü gibi birçok farklı seçenekte uzmanlaşmak mümkündür.

2022 Veteriner Hekim Maaşları

Veteriner hekim maaşları 2022 yılına göre güncellenmiştir. 2022 yılı için Veteriner Hekimler Odası’nın belirlemiş olduğu asgari veteriner hekim maaşı 9.200 TL’dir.

Veteriner Hekimlerin Çalışma Alanları

Şimdi de veteriner hekimlerin çalışma alanlarından bahsedelim. Aşağıdaki verdiğimiz alanlar dışında birçok farklı alanda da veteriner hekimlerin çalışma şansı bulunmaktadır. Veteriner hekimlerin çalıştıkları ve görev aldıkları başlıca alanlar bunlardır.

Özel Veteriner Kliniği

Veteriner hekimlerin en çok tercih ettikleri alan olarak özel veteriner kliniklerini görebiliriz. Bir veteriner hekim özel bir veteriner muayenesi, kliniği, polikliniği veya hayvan hastanesi açabileceği gibi bu alanda hizmet veren yerlerde çalışabilir. Bu alanda çalışan birçok veteriner hekim bulunmaktadır. Veteriner klinikleri genellikle çiftlik hayvanları (sığır, koyun ve keçi) ve pet havanları alanında hizmet göstermektedir. Ülkemizdeki kliniklerin çok büyük bir kısmı bu alanda hizmet vermektedir. Bunun dışında kanatlı hayvanlar ve atlar üzerine faaliyet gösteren kliniklerde az olsa da vardır.

Bu alanda çalışan veteriner hekimlerin kazandıkları paralar veya aldıkları maaşlar oldukça değişkendir. Müşteri potansiyeli, tecrübe, kliniğin donanımı, kliniğin hitap ettiği bölgeye göre klinik sahipleri çok değişken rakamlar kazanmaktadır. Yani aylık 5.000 TL kazanan klinikte vardır, aylık geliri 150.000 TL olan klinikte vardır. Eğer bu alanda maaşlı olarak çalışıyorsanız alacağınız maaşlar tecrübenize göre 5.000-12.000 TL arasında değişmektedir.

Özellikle çiftlik hayvanları alanında faaliyet gösteren kliniklerin oldukça yoğun çalışma şartları vardır. Gece ve gündüz sürekli olarak hasta veya zor doğum vakaları çıkabilmektedir. Birçok yerde hastanın olduğu çiftliğe veya yere gidildiği için şartlar biraz daha zorlaşmaktadır. Çalışma saatleri de oldukça esnek ve değişkendir. Pet hayvanları içinde durum buna yakındır.

Hayvan Çiftlikleri

Ülkemizde özellikle sığır çiftlikleri oldukça yaygın olarak bulunmaktadır. Hem süt üretimi hem de et üretimi alanında faaliyet gösteren çiftliklerde veteriner hekimlere oldukça önemli görevler düşmektedir. Buradaki hayvanların sağlıklarının korunması, bakımları, hastalıkların teşhisi, tedavisi ve üreme konularından veteriner hekimler sorumludur. Sığır çiftlikleri dışında koyun ve keçi çiftliklerinde yine veteriner hekimler benzer görevler yapmaktadır.

Bu alanda çalışan veteriner hekimlere oldukça önemli görevler düşmektedir. Hayvan bakımı ve sağlığı dışında iyi bir idareci olmakta gerekmektedir. Bu çiftliklerde genellikle çalışan yardımcı personeller bulunmaktadır. Bunların yönlendirilmesi ile ilgili olarak yine veteriner hekimler sorumludur. Bu alanda çalışan veteriner hekimler çalıştıkları işletmenin büyüklüğüne, oradaki ekstra görevlerine ve tecrübelerine göre 6.000-15.000 TL arasında maaş almaktadır.

Kamu Kurum ve Kuruluşları

Veteriner hekimler başta Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olan il ve ilçe müdürlüklerinde olmak üzere kamuda çeşitli yerlerde istihdam imkanı bulmaktadır. Buradaki ana görevleri, bölgede bulunan hayvanların aşılanması, küpelenmesi ve kayıt altına alınması, hayvan hareketlerinin takibi ve izlenmesi, bölgedeki hayvan hastalıkların kontrolü ve engellenmesi ile izin gerektiren durumlarda gerekli izinlerin verilmesidir.

Tüm il ve ilçelerdeki Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı müdürlükler dışında diğer bazı bakanlıklarda veteriner hekimler çeşitli görevler üstlenmektedir. Örnek vermek gerekirse Milli Savunma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı örnek verilebilir. Bu bakanlıklarda ve diğer bazı bakanlıklarda veteriner hekimler görev yapmaktadır. Kamuda çalışan veteriner hekimler görev aldıkları yere, derecelerine ve bağlı bulundukları kurumlara göre ortalama 8.500-11.500 TL arasında maaş almaktadır.

Askeri Birlikler ve Subaylık

Askeriyede Veteriner Hekim Subay rütbesi ile veteriner hekimler görev yapmaktadır. Veteriner hekimlerin askeriyedeki başlıca görevi gıda hijyeni ve denetimi ile alakalıdır. Bunun yanında askeri köpek ve atların bakımı, beslenmesi ve sağlıkları ile de ilgilenmektedirler. Askeriyede veteriner hekimler teğmen rütbesi ile göreve başlarlar ve albay rütbesine kadar yükselebilirler.

Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, veteriner hekimlerin başlıca görev yaptığı birliktir. Yedek Subay olarak askeriyeye hazırlanan veteriner hekimlerin eğitimleri yine bu birlikte yapılmaktadır. Bu birlikte eğitimi veren kişiler yine veteriner hekim olan subaylardır. Görev yapılan birlik, askeri rütbe ve görevine göre askeriyede çalışan veteriner hekimler 9.500-18.000 TL arasında maaş almaktadır.

Mezbaha ve Kesimhaneler

Kesilen hayvanlara ait olan hayvansal ürünlerin sağlıklı bir şekilde insanlara ulaştırılması veteriner hekimlerin en önemli görevleri arasında yer almaktadır. Mezbaha ve kesimhanelerde kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrasındaki kontrolleri veteriner hekimler tarafından yapılmaktadır. Burada kesilen hayvanlarda insan sağlığını tehdit edecek bir unsur tespit edilirse gerekli önlemler alınmaktadır.

Bu alanda çalışan veteriner hekimlerden bir kısmı kamu veteriner hekimidir ve devlet tarafından görevlendirilmiştir. Bazıları ise özel olarak bu tarz yerlerde çalışmaktadır. Sığır, koyun, keçi ve kanatlı kesimhaneleri veteriner hekimlerin bu alandaki başlıca alanlarıdır. Aldıkları maaşlar 5.500-11.000 TL arasında değişmektedir. Yönetici pozisyonunda görev yapanların maaşları biraz daha artabilmektedir.

İlaç Firmaları ve Satış Sektörü

Hem ilaç firmalarında teknik destek kısmında hemde başta ilaç firması olmak üzere hayvan bakımı, beslenmesi, üremesi ve sağlığı alanında faaliyet gösteren firmalarda satış kısmında veteriner hekimler görev alabilmektedir. Bu alandaki veteriner hekimlerin başlıca görevleri teknik destek vermek, ürünler hakkında bilgiler vermek, ürünün doğru bir şekilde kullanılmasını anlatmak ve kontrol etmek, ürünlerin pazarlamasını sağlamaktır.

Ülkemizde bu alanda çalışan çok sayıda veteriner hekim bulunmaktadır. Bu alanda çalışacak veteriner hekimler ana bölüm olarak teknik destek veya satış bölümlerini seçebilirler. Damızlık firmaları, ilaç firmaları, aşı firmaları, yem katkı firmaları, medikal ürün firmaları başlıca çalışabilecekleri firma sektörleridir. Bu alanda çalışan veteriner hekimler 8.000-16.000 TL arasında maaş almaktadır. Yönetici pozisyonunda görev alanlar veya kritik noktalarda çalışanlar daha fazla ücretlere çalışmaktadır.

Marketler Zinciri

Et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri satan büyük marketler zinciri bu ürünlerin tedarik edilmesi ve tedarik sonrasında satışa kadar olan kısımların izlenmesi amacıyla veteriner hekimlere görev vermektedir. Ülkemizde adı bilinen birçok marketler zincirinde çok sayıda veteriner hekim görev yapmaktadır. Hayvansal ürünlerin sağlıklı bir şekilde size ulaşması için çaba sarf etmektedir.

Bu alanda görev yapan veteriner hekimler kırmızı et, beyaz et, süt ürünleri, ileri işlem ürünleri gibi çeşitli alt kategorilere ayrılabilir. Genel olarak bu sektörde çalışan veteriner hekimler 9.000-15.000 TL arasında maaş almaktadır.

Akademisyenlik

Ülkemizde çok sayıda yeni veteriner hekim yetiştiren veteriner fakültesi vardır. Bu fakültelerde eğitim veren çok sayıda hoca vardır. Veteriner hekimler lisans eğitimi sonrasında akademik bir kariyer planı yapabilir ve bu yolda ilerleyebilir. Akademik kariyer yapmak isteyen veteriner hekimler öncelikli olarak YDS veya benzeri bir dil sınavı ile ALES sınavını geçmelidir. Sonrasında ise doktora eğitimine başlamaktadır.

Doktora eğitimi sonrasında veteriner hekimler araştırma görevlisi doktor, doçent ve profesör unvanları ile akademik kariyerlerine devam edebilirler. Akademik kariyer yapacak veteriner hekimler birçok farklı alanı seçebilir. Anatomi, fizyoloji, histoloji, viroloji, mikrobiyoloji, zootekni, hayvan besleme ve yem bilgisi, gıda hijyeni ve teknolojisi, iç hastalıkları, doğum ve jinekoloji, cerrahi seçebilecekleri alanlardan sadece bazılarıdır. Bunlar dışında oldukça fazla kürsü fakültelerde yer almaktadır. Bu görevi yapanlar unvan, görev yeri ve zamanı, verdiği ders sayısı gibi kriterlere bağlı olarak 9.000-20.000 TL arasında maaş almaktadır.

Gıda Sektörü

Başta et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri olmak üzere hayvansal üretim yapan her alanda veteriner hekimler görev yapmaktadır. Kırmızı et fabrikaları, beyaz et fabrikaları, süt ve yoğurt fabrikaları, sucuk, salam ve sosis fabrikaları gibi hayvansal ürünlerden gıda ürünü üreten her alanda veteriner hekimlerin görevi ve sorumlulukları vardır. En büyük sorumlulukları bu ürünleri sağlıklı bir şekilde insanlara ulaştırmaktır.

Bu tarz yerlerde görev yapan veteriner hekimler başlıca hijyen ve üretim teknolojileri konuları ile ilgilenmektedir. Üretimin her aşamasının kontrolü ve sağlıklı bir şekilde işlemesi veteriner hekimlerin sorumluluk alanına girmektedir. Bu sektörde görev yapan veteriner hekimler görev yaptıkları yer, pozisyon, tecrübe ve yöneticilik durumuna göre 8.000-15.000 TL arasında maaş almaktadır.

Özet ve Sonuç

Veteriner hekimler başlıca yukarıda saydığımız alanlarda görev yapıyor olsa da bunlar dışında birçok farklı sektör ve alan görmek mümkündür. Örnek olarak hayvanat bahçeleri, büyük akvaryumlar, gümrükler, tıp fakülteleri, laboratuvarlar bu alanlar arasında sayılabilir.

Eğer veteriner fakültesinde okuyorsanız veya veteriner hekim olmayı planlıyorsanız meslek ile alakalı olarak her türlü aklınıza takılan soruyu aşağıdaki yorum bölümünden veya iletişim kısmından bizlere sorabilirsiniz. Sizleri doğru bir şekilde yönlendirmek isteriz.

Asgari (En Düşük) Veteriner Hekim Maaşı

Herhangi bir yerde veteriner hekim olarak çalışacak olan kişilerin alması gereken asgari maaş Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve birçok ilde yer alan Veteriner Hekimler Odası tarafından belirlenmektedir. Veteriner hekim olarak herhangi bir yerde çalışan veteriner hekimlerin ve bu alanda veteriner hekim istihdam eden kurum veya kuruluşun bu asgari ücret tarifesine uyması zorunludur. Yani siz bir yerde veteriner hekim olarak çalışıyorsanız bu maaşın altında çalışmamanız gerekmektedir. Yine bir kuruluş veya işletme veteriner hekim çalıştırıyorsa bu maaşın altında maaş vermemelidir. Fakat bu konuda yeterince denetim yapılmaması ve cezai yaptırımların ciddi olmaması sebebi ile işleyişte ciddi aksamalar söz konusudur.

Güncellemeler

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi, 2020 yılı için uygulanması gereken tam zamanlı asgari veteriner hekim maaşını aylık net 5.750 TL olarak belirlemiştir.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi, 2021 yılı için uygulanması gereken tam zamanlı asgari veteriner hekim maaşını aylık net 6.560 TL olarak belirlemiştir.

2022 yılı için Veteriner Hekimler Odası’nın belirlenmiş olduğu 2022 yılı asgari veteriner hekim maaşı aylık net olarak 9.200 TL‘dir.

İlgili Makaleler

8 Yorum

 1. Bu alanda eğitim veren üniversitelerin eğitim düzeyleri ve verimliliği hakkında bilgi verir misiniz? Teşekkürler.

 2. Bir çok yeni açılan fakülteler var ve bununla birlikte bir sürü yeni mezun oluyor. Bu 6 sene sonraki iş imkanlarını kısıtlar mı? Altı sene sonra mezun olan bir veteriner hekimin iş olanakları nasıl olur? Azalma görülebilir mi? Teşekkürler.

  1. Gerçekten hayvan sevmiyorsanız aman klinisyen hekim olmayın derim! Tıp fakültesi öğrencisinden daha ağır eğitim ve uygulama şartlarına rağmen, eğer etrafından saygı görmek isteyen biriyseniz kötü haber, yüzde birini göremezsiniz çoğu yerde. Özeli de devleti de denedim. Özelde çalışma saatinin uzunluğundan şikayetim büyüktü, ancak yemek, banyo ve kuaför gibi temel ihtiyaçlara zaman kalırken devlette ise hiç bir söz ve yorum hakkınız olmadan işçi gibi çalışmak yıprattı. Ülkemizde özel klinik açmak için okuyanlarımızın sayısı da artınca ve denetimsizlik hükmüyle, maalesef bakkal dükkanı gibi klinik doldu büyük şehirler. Rekabet acımasız ve hekimler maalesef devlet memuru olsalar bile acımasız bir rekabet halinde birbirlerine sürekli zarar veriyorlar. Hayvan sever denen bir grup akli dengesi de tartışılacak insanlarsa, hayatınıza eklendiğinde psikolog olmadan çalışmanız hayal olur. Yani çocukluk aşkım olan meslekten on yılda soğutmayı başardılar! Helal olsun! Ne diyeyim!

   Mesleki kalitede üniversite sorarsanız Ankara, İstanbul ve Bursa öncelikli gelir. Bunlarda da tabi sizin pratik yapma imkanınız biraz size kalıyor. Kimse gel evladım sana da bu uygulamayı göstereyim, bir de senin eline vereyim de sen yap demiyor! Söke söke alırım durumunda olmanız lazım. Çünkü biliyorsunuz siyasi büyüklerimiz sürekli olarak fakülte açıp öğrenci sayısını artırınca yığılmadan dolayı sınıflar artık çok kalabalık olmaya başladı. Eğer yer bulursanız ameliyatları göz ucu ile görebilirsiniz.

   Okumama değdi mi? Bu ülkede hayır ne yazık ki! Doktoramı da bitirmeme rağmen maalesef değmedi. Hayalimdeki hekimlik yurt dışında belki… İmkan olsaymış giderdim kesin…

 3. Bundan 5-6 sene sonra inşallah veteriner olup da iş bulamazsam intihar ederim. O kadar oku Allah oku, sürün sürün, bir de iş yok desinler.

 4. Boşuna veteriner olmayın piyasada yüz binlerce veteriner var. 30 tane fakülte var ve her sene binlerce mezun geliyor. Eskiden herkes işletme mezunuydu, şimdi herkes veteriner mezunu… Okuyamayan, barajı geçen herkes veteriner oluyor.

 5. Ben 40 bin sıralama ile veterinerliğe girdim. Benden daha iyilerde girdi. Barajı geçen okuyamayanlar mı giriyor oldu? 🙂

  1. Çok haklısın Albayrak, ya her alanda bu böyledir. Önemli olan kendinizi geliştirmek, buraya bu tarz yorumlar yapıp veteriner hekim olmak isteyenlerin heveslerini kursağında bırakmayın, ön yargılarınızı kırın lütfen… Şu an beni demoralize etmek gibi bir hakkınız olduğunu düşünmüyorum.

 6. Merak ettiğim bir kaç konu var, bir veteriner birden çok alanda uzmanlaşıp çalışabilir mi? Mesela hem çiftlik hayvanları hem kuşlar alanında uzmanlaşabiliyor mu? 2018’den sonra gelen uygulamayla veterinerlikte uzmanlık sınavı geldiğini biliyorum sadece. Bu konunun ayrıntıları nedir? Mesela bu uygulamayla bir veteriner büyükbaş (sığır vb.) alanında uzman diyelim, başka hayvan alanlarına bakamayacak mı? Beni aydınlatırsanız müteşekkir kalırım. Teşekkürler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu