Çiftlik Hayvanları

Çiftlik hayvanları hakkında bilgiler, bakım ve beslenme ile ilgili konular, çiftlik hayvanları sağlığı ve hastalıkları.

 • Buzağı İsimleri – Dişi ve Erkek Buzağı İsim Önerileri

  Buzağı isimleri konumuzda sizlere yeni doğan sevimli buzağılarınız için birbirinden güzel isim önerileri vereceğiz. Günümüzde büyükbaş hayvancılık genellikle büyük çiftliklerde ve ticari işletmelerde yapılmaktadır. Fakat özellikle kırsal bölgelerde halen aile işletmelerini görmek mümkündür. Büyükbaş hayvancılıkta aile işletmeleri sadece olaya ekonomik…

 • Silaj Nedir? Mısır Silajı ve Avantajları

  Kaliteli ve ekonomik et, süt üretimi için beslenen çiftlik hayvanlarında (sığır, koyun, keçi vb.) maksimum verim elde edebilmek için en önemli şartlardan birisi uygun bakım ve besleme koşullarının sağlanmasıdır. Bakım konusu ile alakalı sizlere bilgiler veriyoruz, bugün bakım konusu dışında…

 • Mandaların Sınıflandırılması ve Manda Irkları

  Mandalar çok uzun yıllardır; et, süt ve çeki hayvanı olarak kullanılmıştır. Dünya’da önemli bir ekonomik etkinliğe sahip olan mandalar, ülkemizde de çok yoğun olmasa da yetiştirilmektedir. Birçok Dünya ülkesinde manda yetiştiriciliği çeşitli yoğunluklarda yapılmaktadır. Türkçeye giren manda kelimesinin ise Hindistan’da…

 • Domuz Yetiştiriciliği ve Domuz Irkları

  Diğer birçok evcil hayvandan farklı olarak domuzlar çok eski dönemlerden bu yana yalnızca et ve yağ üretimi için kullanılmışlardır. Özellikle Eski Roma’da ziyafet sofralarının ana besin kaynağı domuz olduğundan dolayı, domuz yetiştiriciliği oldukça fazla gelişmiştir. Yine o dönemlerde besili domuzlar…

 • Manda Yetiştiriciliği Maliyetleri ve Kar Oranları

  Manda yetiştiriciliği ülkemizde her zaman olan ama buna rağmen çok fazla popüler olmayan bir hayvancılık koludur. Her ne kadar yaygın olmasa da hem yetiştiriciler için bir gelir kaynağı, hem de ülkemiz için alternatif et ve süt üretimi için ideal alternatiftir.…

 • Yeni Doğan Buzağılarda Beslenme Programı ve Önerileri

  Ülkemizde her gün binlerce buzağı doğmasına rağmen, bakım ve besleme koşullarının yanlış ve yetersiz olması nedeni ile bu buzağılar yeterince gelişmemekte ve buzağı kayıp oranları yükselmektedir. Bu hem hayvan refahı açısından sorun teşkil etmektedir, hemde ülke için ciddi bir ekonomik…

 • Sütçü Koyun Irkları ve Özellikleri

  Koyun ırklarını sınıflandırırken çeşitli şekillerde sınıflandırmamız mümkündür. Verim özelliklerine göre ise koyun ırkları üç farklı gruba ayrılmıştır. Bunlar; sütçü koyun ırkları, etçi koyun ırkları ve kombine koyun ırklarıdır. Adından anlaşılacağı gibi sütçü koyun ırklarının süt verim özellikleri gelişmiştir. Bu ırkların…

 • Sığırlarda Yaş Tayini ve Yaş Belirleme

  Günümüzde birçok işletmede düzenli kayıtlar tutulmaktadır ve sığırlarda yaş tayini bu kayıtlara bakarak kolaylıkla yapılmaktadır. Fakat elimizde bu bilgiler olmadığı durumlarda sığırlarda yaş tayini yapılabilecek bazı yöntemler vardır. Bunlar arasında en bilineni ve uygulananı dişlere bakarak yaş tayini yapmaktır. Aynı…

 • Sığırların Pnömonik Pastörellozu

  Primer etkeni Mannheimia haemolytica, sekonder etkeni ise Pasteurella multocida bakterileridir. Karakteristik olarak bir yerden bir yere taşıma sonrası oluştuğu için “Shipping Fever Disease” denir. Ayrıca bu enfeksiyon hayvanda oluşan stres, kalabalık, yoğun ortama bağlı da ortaya çıkabilmektedir. Bunun sebebi de…

 • Sığırlarda ve Koyunlarda Aktinobasillozis Hastalığı

  Normal koşullarda canlıların ağız florasında bulunan Actinobacillus lignieresii bakterisinin sebep olduğu baş ve boyun bölgesindeki yumuşak dokuların, dil, dudak, farinx ve maxiller lenf yumrularının şişmesi, apseleşmesi, fistülleşmesi ve granulasyon dokusunun oluşumu ile karakterize kronik bir hastalıktır. Sığırlar ve koyunlarda oluşan apseler genelde…

Başa dön tuşu