Synulox Enjeksiyonluk Süspansiyon

Synulox, antibiyotikler sınıfında yer alan ve Pfizer firması tarafından üretilen bir ilaçtır. Enjeksiyonluk süspansiyon ve tablet olarak satıştadır. Özellikle kedi ve köpeklerde en çok kullanılan etken maddelerden birisi olan amoksisilin ve klavulanik asit içerir. Bakteriyel enfeksiyonlara karşı geniş spektrumlu bir etkiye sahiptir. Bakterisidal etki gösterir. Birçok enfeksiyonda kullanılabilir. Özellikle yumuşak doku enfeksiyonlarında başarılı bir ilaçtır. Synulox ilacına ait prospektüs bilgileri aşağıda yer almaktadır.

VetBilgi İlaç Kimliği
İlaç Adı: Synulox
Farmasötik Şekli: Enjeksiyonluk Süspansiyon
İlaç Grubu: Antibiyotikler
Etken Madde: Amoksisilin + Klavulanik Asit
Üretici Firma: Pfizer

Prospektüs Bilgileri

BİLEŞİMİ

Synulox enjeksiyonluk süspansiyon her ml’de potasyum klavulanat şeklinde 35 mg klavulanik asit ve amoksisilin trihidrat PhEur şeklinde 140 mg amoksisilin içermektedir. Kırık beyaz-kirli san renkte, dağılmaya hazır, akıcı ve steril özelliklere sahip enjeksiyonluk bir süspansiyondur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Synulox enjeksiyonluk süspansiyon içerdiği amoksisilin ve klavulanik asit kombinasyonu sığır, köpek ve kedilerde bakteriyel enfeksiyonlara karşı geniş spektrumlu bakterisidal bir aktiviteye sahiptir. Amoksisilin bakteri hücre duvarındaki penisilin’e spesifik proteinlerine bağlanmak sureti ile hücre duvarı sentezini önler ve bakterinin lize olmasına yol açar. Amoksisilin hem gram pozitif hem de gram negatif bakterilere etki eden beta laktam grubu bir antibiyotiktir. Bazı bakteriler tarafından oluşturulan beta-laktamaz enzimi antibiyotiği bakteriye etki etmeden ünce parçalayarak direnç oluşumuna neden olmaktadır. Synulox enjeksiyonluk süspansiyon içinde bulunan klavulanik asit beta-laktam kimyasal yapısında, antibakteriyel aktivitesi düşük olan bir moleküldür. Bakteriler tarafından salgılanan beta-laktamaz enzimleri  ile irreversibl olarak birleşerek onları etkisiz hale getirir ve bakterilerin amoksisilin’e karşı direnç geliştirmesini önler. Böylece amoksisilin hedef dokularda ulaştığı konsantrasyonlar ile duyarlı bakterilere karşı etkili olur. Synulox enjeksiyonluk süspansiyon invitro olarak klinik olarak önemli pek çok bakteriye karşı etkilidir. Bunlar arasında aşağıdaki bakteriler sayılabilir.

Gram-pozitif bakteriler: Stafilokoklar (B-lactamase üreten suşlar dahil), Streptokoklar, Corynebakteriler, Clostridiıımiar, Bacillus anthracis, Actinomyces bovis, Peptostreptococcus spp.

Gram-negatif bakteriler: Actinobacillus pleuropneumoniae, Escherichia coli (fî-lactamase üreten suşlar dahil), Salmonella (15-iactamase üreten suşlar dahil), Bordetella bronchiseptica, Campylobacter spp., Klebsiellae, Proteus spp., Pasteurellae, Fusobacterium necrophorum, Bacteroides (C-lactamase üreten suşlar dahil), Haemophilus spp., Moraxella spp.ve Actinobacillus lignieresi.

Synulox enjeksiyonluk süspansiyon enjeksiyon sonrası hızla emilerek serumda 1-3. saatler arasında pik konsantrasyona erişir. Böbrek, idrar, karaciğer ve safrada yüksek konsantrasyonlara ulaşır. Akciğer, deri, yağ ve kas dokusundaki konsantrasyonları ise nispeten daha düşüktür. Vücuttan başlıca idrar ve safra yoluyla atılmaktadır.

ENDİKASYONLARI

Synulox aktivite spektrumuna giren etkenlerin sığırlarda, köpeklerde ve kedilerde neden olduğu bir çok enfeksiyonun sağaltımında etkili şekilde kullanılır. Sığırlarda: Solunum sistemi enfeksiyonları, abseler, eklem ve göbek hastalıkları gibi yumuşak doku enfeksiyonlarında ayrıca mastitis ve metritislerde lokal tedaviye parenteral destek amacıyla. Köpek ve kedilerde: Solunum sistemi ve idrar yolu enfeksiyonları, abseler, piyoderma, anal sakulit ve gingivitis gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; Synulox enjeksiyonluk süspansiyonun sığır, köpek ve kediler için önerilen dozu 8.75 (7 mg Amoksisilin ve 1,75 mg klavulanik asit) mg/kg canlı ağırlık/gün’dür. Uygulama kas içi yada deri altı yolla yapılır, istenen dozu elde edebilmek için 20 kg canlı ağırlığa deri altı veya kas içi yolla enjeksiyonluk süspansiyondan 1 ml uygulanmalıdır. Sağaltım günde bir defa uygulama ile 3-5 gün devam etmelidir. İçeriğin iyi bir şekilde karışımını sağlamak üzere uygulamadan önce şişe iyice çalkalanmalıdır. Deri altı veya adele içi uygulamayı takiben enjeksiyon bölgesine masaj yapılmalıdır. Kullanımdan sonra şişede kalan süspansiyona su karışmamasına dikkat etmelidir. Bu nedenle uygulamada tamamen kuru bir enjektör kullanılmalıdır. Klavulanik asit neme karşı duyarlı olduğundan ürünün su ile temas etmemesine dikkat edilmelidir. Böyle bir durumun oluştuğu süspansiyonun renginin koyu kahveye dönüşmesi ve kabarcıkların oluşmasıyla belli olur. Bu şekilde değişime uğramış ürünün antibakteriel etkinliği belirgin derecede azalır. Bu durumda ilaç kullanılmamalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER

İlacın tatbikinden sonra bazı lokal doku reaksiyonları görülebilir. Penisilinler ve sefalosporinler enjeksiyon, inhalasyon ve sindirim yoluyla alınma ve deri kontağı sonunda aşırı duyarlılığa (allerji) neden olabilirler. Penisilinlere karşı aşırı duyarlılık, sefalosporinlere karşı da aşırı duyarlılığa yol açabilir. Bunun tersi de mümkündür. Allerjik reaksiyonlar bazen ciddi sonuçlara yol açabilir. Penisilin allerjisi olanlar bu ürünü kullanmamalıdırlar. Deride kızarıklık gibi allerjiye bağlı klinik semptomlar görülürse, doktora başvurulmalıdır. Yüzün, dudakların ve göz çevresinde şişkinliklerin oluşması daha ciddi semptomlardır ve böyle durumlarda vakit geçirilmeden doktora ulaşılmalıdır. İnsanlarda oral yada parenteral kullanıma bağlı olarak gastrointestinal reaksiyonlar, başağrısı, candiasis, deride kızarıklık ve kaşınma gibi semptomlar görülmüştür.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Amoksisilin aminoglikozidlerin bakteri içinde penetrasyonunu arttırdığı için birlikte kullanımları sinerjik bir etki oluşturur. Tetrasiklinler ile etkileşimleri antogonistiktir. Diüretikler, amoksisilinin atılımını hızlandıracağından antibiyotiğin konsantrasyonunu düşürebilirler.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s); Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra sığırlar 20 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Süt veren sığırlarda tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 4 gün (8 sağım) boyunca elde edilen inek sütü sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR

Penisilinlere allerjisi olduğu bilinen hayvanlarda kullanımı kontrendikedir. Damar içi veya perikard içi yolla kullanılmamalıdır.

Gebelik Ve Laktasyon Döneminde Kullanım
Amoksisilin ve klavulanik asit kombinasyonunun damızlık ve gebe hayvanlarda güvenliği hakkında bilgiler yoktur. Penisilinlerin plasentan geçtiği bilinmektedir. Gebe laboratuvar hayvanları üzerinde yapılan çalışmalarda fetus üzerinde herhangi bir olumsuz etki saptanmamıştır.

GENEL UYARILAR

Kullanılmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekim’e danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. Miadı geçen ürünler kullanılmamalıdır. Tavsiye edilen doz ve süre aşılmamalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

25°C”nin altında, dondurulmadan ışıktan uzakta muhafaza edilmelidir. Üretiminden itibaren raf ömrü 24 aydır. İlk uygulamadan sonra şişe içeriği 28 gün içinde tüketilmelidir.

HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARI

Bütün diğer penisilinlerde olduğu gibi Amoksisilin-klavulanik asit kombinasyonunun oral yada parenteral yolla kullanımı tavşan, kobay, hamster ve Gerbilinae ailesinden kemiriciler gibi küçük laboratuar hayvanlarında ve atlarda Gastrointestinal florayı bozabilir. Bu nedenle bu hayvanlarda kullanılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içerisinde 40 ve 100 ml’lik renksiz cam şişelerde piyasaya arz edilmiştir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu