Sığırlarda Süt Humması (Hipokalsemi) ve Klinik Belirtileri

Süt humması ineklerde doğumu takiben 24. ile 72. saatler arasda kanda iyonize kalsiyum düzeyi düşmesi motorik sinir uyarılarına yanıt verilememesi ve kas tonusunun düşmesi ile karakterize bir hastalıktır.vBu durumda; hipokalsemik bir parezis tablosu görülür. Parazisin yanında kollaps, depresyon ve koma da görülür. Genellikle doğumu takiben 24. ile 72. saatler arasında şekillense de doğum öncesinde de görülebilmektedir.

İneklerde süt verimi ne kadar yüksek olursa, hipokalsemi olasılığı o kadar da fazla olur. 5 yaşından büyük ineklerde daha çok görülür. Çünkü yaş arttıkça, parathormon daha az aktive olarak kemiklerdeki kalsiyumu mobilize etme yeteneği biraz daha azalır. Kalsiyuma olan gereksinim arttığında dolayısı ile kalsiyum miktarı düşecek ve başlangıçta klinik bulgu göstermeyen subklinik bir hipokalsemi şekillenecektir. Hipokalseminin şekillenmesi ile düz kas fonksiyonlarında bir azalma şekillenir.

Süt hummasında klinik bulguları 3 dönem halinde sınıflandırmak doğru olacaktır.

1. Dönem

 • İştahsızlık
 • Süt veriminde düşme.
 • Rumen hareketlerinde azalma.
 • Dışkılamada azalma.
 • Baş ve ayaklarda titreme.
 • Duyarlılığın artması, böğürme, başı sallama, diş gıcırdatma.
 • Hareketsiz duramama, arka ayakları yer değiştirme, sallantılı yürüyüş ve yere düşme.

2. Dönem

 • Depresyon ve iştahsızlık.
 • Süt verimi yok, memelerden süt gelmez.
 • Sterno-abdominal pozisyonda yatış, baş göğüs kafesine doğru kıvrılmış vaziyette.
 • Pulzasyon artmış ve zayıftır.
 • Dışkılama ve ürinasyon yoktur.
 • Anüs gevşektir.

3. Dönem

 • Hayvan boylu boyunca yatar durumdadır. Yan yatmış ve 4 ayağını da uzatmıştır.
 • Kaslar gevşektir.
 • Uyarılara tepki vermez.
 • Gastro-intestinal hareketler iyice azaldığından timpani gözlenir.
 • Pulzasyon artmıştır, ancak alınamaz.
 • Pupiller refleks kaybolmuştur.

Bu konumuzda sizlere ineklerde süt humması hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra; süt hummsının klinik bulgularından bahsettik. İneklerde süt humması ile ilgili diğer bilgilere sitemizden arama yaparak ulaşabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu